Copyright © 2012 SpaanMedia. All rights reserved. Created for Around You.http://www.spaanmedia.nl

“Samen waar nodig, zelfstandig waar kan. Dat is waar Around You voor staat.”

“Christelijk Advies Bureau voor de zorgvrager & zorgverlener.”

U hebt onze website gevonden, dat is een goed begin. Nu wilt u meer informatie, dit is zeker mogelijk. U kunt contact met ons opnemen en dan plannen we geheel vrijblijvend een kosteloos kennismakingsgesprek. Hieronder kunt u lezen wat de werkwijze is van Around You.

Werkwijze

Het is belangrijk om een goeie basis te leggen om efficiënte hulpverlening te kunnen realiseren. We zullen tijdens het intake-gesprek samen de basisinformatie in kaart brengen en kunnen we ingaan op op de specifieke zorg problematiek. Op deze manier kunnen we goed in kaart brengen hoe het traject samen met jou in gang gezet kan gaan worden. Naar aanleiding hiervan kunnen er verdere afspraken gemaakt worden. Dit alles wordt beschreven in het Around You Plan.

Wij werken met een persoonlijk dossier waarin belangrijke zaken worden vastgelegd. Hierin worden de afspraken die gemaakt zijn vastgelegd, de begeleidingsdoelen beschreven en persoonlijke gegevens die van belang zijn voor de zorgverlener. Er zullen regelmatig evaluatie momenten plaatsvinden om alles goed op elkaar af te stemmen en eventueel bij te stellen.

Intake

Het plan

Een kennismaking is de eerste stap naar meer duidelijkheid wat wij als zorgverlener voor u kunnen betekenen. Wij hechten dan ook veel waarde aan dit kennismakingsgesprek. In dit gesprek kunnen we op een ontspannen manier luisteren naar uw hulpvraag. U staat vrij om vragen te stellen zodat u ook een beter beeld krijgt van ons. Als er na dit gesprek van beide kant wordt besloten dat de hulpvraag door Around You kan worden beantwoord vind er een intake gesprek plaats.

Kennismaking

Welkom.html
Welkom.html