“Eenvoudig, helder en transparant!”

“Christelijk Advies Bureau voor de zorgvrager & zorgverlener.”

De financiën zijn bij Around You op geen enkele wijze in eigen beheer. Wij leveren puur en alleen zorg, gefactureerd per uur met een duidelijk overzicht per maand van de in rekening gebrachte afspraken. Eenvoudig, helder en transparant!

Financiering

Als je zorg nodig hebt, ben je hiervoor verzekerd via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). De ondersteuning Around You wordt dan ook meestal gefinancierd op basis van een AWBZ-indicatie, of uit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).


Het PGB is een potje met geld waarmee je zelf zorg in kunt kopen. Je kunt met een PGB dus veel zaken zelf regelen en die zorg inkopen die jij nodig hebt.


Voor de aanvraag van een PGB is een indicatie nodig. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor ondersteuning, dient vastgesteld te worden welke zorg nodig is. Dit gebeurt door het stellen van een indicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of door Bureau Jeugdzorg. Aan de hand van dit aantal uren (je wordt ingedeeld in een klasse), krijg je via het Zorgkantoor een geldbedrag toegekend waarmee je zorg in kunt kopen. Dit heet het PGB.


De aanvraag van een PGB duurt over het algemeen 6 tot 8 weken.  Around You kan uw aanvraag begeleiden, wij brengen hier echter wel (achteraf) kosten voor in rekening. Het is belangrijk dat u zorgt dat er verslagen aanwezig zijn waaruit blijkt wat de beperking of hulpvraag is. We noemen dit de diagnose. Stichting MEE en Bureau Jeugdzorg zijn instanties die u ook kunnen helpen bij deze aanvraag.

Copyright © 2012 SpaanMedia. All rights reserved. Created for Around You.http://www.spaanmedia.nl

Helaas wordt er veel misbruik gemaakt van het PGB en de mensen die een budget hebben. Een aantal bureaus verzorgt naast de directe hulpverlening ook de verantwoording voor het PGB en sommige stellen dit zelfs als eis! Pas dus goed op met wie je in zee gaat. Let ook goed op bij bemiddelingsbureaus. Zij vragen geld voor bemiddeling terwijl MEE en Bureau Jeugdzorg instanties zijn die vrijblijvend en onafhankelijk kunnen vertellen waar jij je zorg af kunt nemen in jouw eigen regio.


Het is goed te weten dat je altijd zelf verantwoordelijk bent voor je PGB. Je kunt ervoor kiezen zelf de administratie te doen inclusief verantwoordingen of je kunt ervoor kiezen om je budget door een PGB administrateur te laten beheren (budgetbeheerder). Bij budgetbeheer heb je zelf geen omkijken naar je PGB. Je hoeft dan ook zelf geen verantwoording af te leggen over het PGB.


Uiteraard kunnen wij je wel ondersteunen in het uitvoeren van de PGB administratie als onderdeel van de hulpverlening, maar jij bent de persoon die hier de regie over heeft en hier verantwoordelijk voor is. Je kunt ook de salaris administratie van de PGB laten verzorgen door de sociale verzekeringsbank.

Administratie

PGB

In Nederland heeft de regering verschillende regelingen en subsidies voor mensen met een beperking. Deze voorzieningen en regelingen hebben allemaal hun eigen afkortingen en voorwaarden. Wanneer u net met deze ‘wereld’ te maken krijgt is het prettig om hulp te ontvangen bij deze wirwar van voorzieningen. Around You wil u graag helpen met het aanvragen van die regelingen waar u recht op zou kunnen hebben. We kijken samen, naar aanleiding van uw verhaal, op welke (financiële)ondersteuning u recht heeft. Samen zullen we dan bij de desbetreffende instantie de aanvraag indienen. We begeleiden u in het hele proces van aanvraag tot toekenning en uitbetaling.

Aanvraag

subsidies en regelingen

Financiële ondersteuningFinanciele_ondersteuning.htmlLogeeropvang.htmlshapeimage_10_link_0
Welkom.html
Welkom.html