“Christelijk Advies Bureau voor de zorgvrager & zorgverlener.”

Copyright © 2012 SpaanMedia. All rights reserved. Created for Around You.http://www.spaanmedia.nl

PGB

TOG

Mantelzorg

LGF

ZiN

WMO

Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg/begeleiding regelen. Dit budget moet je zelf aan vragen bij het CIZ of bureau Jeugdzorg. Hier wordt gevraagd naar de indicatie van diegene waar het budget voor wordt aangevraagd. Binnen de PGB vanuit de AWBZ zijn er 4 verschillende zorgfuncties. De hoogte van een PGB is er verschillend, dit is afhankelijk van de zorgfunctie en het aantal toegekende uren en dagdelen. Het is belangrijk dat de goeie zorg wordt aan gevraagd en dat op de aanvraag formulieren de goeie termen worden gebruikt om die zorg te krijgen die nodig is.

De Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapt kind is een bijzondere kinderbijslag voor kinderen vanaf 3 jaar tot 18 jaar die duidelijk meer zorg nodig hebben dan hun leeftijdsgenoten. Heeft uw kind een AWBZ indicatie voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week dan heeft u recht op de TOG regeling. Deze regeling is een vast bedrag per kind en hiervoor hoeft u geen verantwoording af te leggen.

De overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom kunnen mantelzorgers
€250,- krijgen. Het mantelzorg compliment is voor mantelzorgers die langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Zorg waarvoor anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan de mantelzorger het compliment bij de sociale verzekeringsbank aanvragen. Om dit compliment weg te mogen geven moet je een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis, afgegeven door het CIZ of bureau jeugdzorg. De indicatie moet voor minimaal 53 weken afgegeven zijn.  Als u zorgvrager bent en de juiste indicatie heeft van het CIZ of bureau Jeugdzorg hoeft u niks te doen. U ontvangt automatische een aanvraagformulier van de SVB.

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Elke plaatselijke gemeenten voeren de WMO uit en iedere gemeente legt andere accenten.


Het doel van de WMO binnen Hattem is dat iedereen kan meedoen aan de lokale samenleving op het gebied van welzijn, wonen, en zorg. Concreet houdt het in dat in de WMO de Welzijnswet en de Wet voorzieningen gehandicapten zijn opgenomen, plus een aantal nieuwe taken zoals hulp bij het huishouden en mantelzorgondersteuning.

Leerlinggebonden financiering (Het bekende ‘rugzakje’) is extra geld dat een school krijgt voor leerlingen met een handicap, ziekte, ernstige gedragsstoornis of psychisch probleem. Het kabinet wil de huidige regeling per 1 augustus 2013 laten vervallen.

Als u leerlinggebonden financiering voor uw kind wilt aanvragen heeft u een indicatie nodig van het CIZ bij u in de regio. De CIZ beoordeelt of uw kind in aanmerking komt voor een rugzak. U kunt leerlinggeboden financiering tot 31 juli 2013 aanvragen; op die dag vervalt de leerlinggebonden financiering.

Op het moment is Around You zich aan het oriënteren en aan het voorbereiden op de toekomst zodat we ook Zorg in Natura (ZiN) kunnen leveren.  We willen graag doorgroeien naar een AWBZ erkende instelling zodat we ons breder kunnen inzetten. Op deze manier willen we inspelen op al de veranderingen die het kabinet wil doorvoeren i.v.m. het persoonsgebonden budget en de zorg in natura, betaald vanuit de AWBZ. In de toekomst hopen we op deze manier onze huidige cliënten te kunnen bedienen en nieuwe cliënten te verwelkomen en zorg aan te bieden waarbij de regie van de client het uitgangspunt is.

“Eenvoudig, helder en transparant!”

Welkom.html
Welkom.html